Historia Sułkowic w datach


1278 - Bolesław Wstydliwy nadaje możnej rodzinie Radwnitów z Trzebola prawo do zakładania wsi na terenie obecnej Gminy Sułkowice.

1325 - pierwsza wzmianka o Sułkowicach

1410 - Władysław Jagiełło przekazuje Lanckoronę wraz z 16 wsiami (w tym Sułkowice, Biertowice, Harbutowice i Rudnik) Zbigniewowi z Brzezia za zasługi położone przez niego w bitwie pod Grunwaldem. Odtąd, aż do drugiej połowy XVIII w., stanowiły uposażenie starostwa niegrodowego lanckorońskiego 1771 - Bitwa konfederatów barskich z Rosjanami na polach pomiędzy Palczą a Harbutowicami

1774 - Umiera ostatni starosta, hrabia Józef Wielopolski, rząd austriacki przejmuje starostwo i włącza je do swoich dóbr kameralnych, tzw. C.K. Ekonomii Myślenickiej

1777 - Podczas publicznej licytacji Sułkowice i inne okoliczne wsie zakupiła księżna Franciszka z Krasińskich, żona Karola, syna króla Augusta III Sasa

1778 - Krasińska przekazuje dobra swej córce, księżnej Marii Carigan (po drugim mężu de Montleart)

1851 - Śmierć Marii Carigan

1868 - Podział dóbr - Sułkowice odziedziczył Maurycy de Montleart, syn Marii Carigan

1887 - Założenie Towarzystwa Kowali w Sułkowicach

1891 - Maurycy de Montleart sprzedaje Sułkowice i okoliczne wsie arcyksiążętom Rajnerowi i Leopoldowi Habsburgom z Żywca

1943 - Pacyfikacja Sułkowic

1959 - Sułkowice uzyskują prawa osiedla

1969 - Sułkowice uzyskują prawa miejskie

1977 - Za zasługi w walce z okupantem hitlerowskim miasto zostaje odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy

 

źródło: www.sbochenek.republika.pl