Nowości katalogowe

 

  
Sułkowice Izba Tradycji - Jeden z najstarszych dokumentów dotyczących Sułkowic
 Jeden z najstarszych dokumentów dotyczących Sułkowic

 

Zapis połowy Roli we wsi Sułkowicach nazwaney Kubanowka przy ludziach niżey podpisanych Dnia 10 Lutego 1770 we Dworze Charbutowskim.


Mayąc Jacek Bargieł z Katarzyną małżonką swoią Rolą Kubanuwką całą, którey na dniu dzisieyszym wypuszcza puł od miedzy Swiatłoniowskiey od Swięta So Woyciecha w roku da bóg przyszłym 1771 mp.

   
Więcej…