Sułkowice Izba Tradycji - Jeden z najstarszych dokumentów dotyczących Sułkowic
 Jeden z najstarszych dokumentów dotyczących Sułkowic

 

Zapis połowy Roli we wsi Sułkowicach nazwaney Kubanowka przy ludziach niżey podpisanych Dnia 10 Lutego 1770 we Dworze Charbutowskim.


Mayąc Jacek Bargieł z Katarzyną małżonką swoią Rolą Kubanuwką całą, którey na dniu dzisieyszym wypuszcza puł od miedzy Swiatłoniowskiey od Swięta So Woyciecha w roku da bóg przyszłym 1771 mp.

   

I z połową Budynku, piekarnią kumorą y połową stayni Antoniemu Bargłowi Synowi swemu z przyszłą Reginą Małżonką iego-.
A zaś przez tę rok 1770 wspólnie zażywać będą Grontu y mieszkania. Długi ktore są oyciec wypłacać przyobiecał.
Antoni syn do Wieliczki wypłacić obliguje się.


Jnwentarz tak: połowy co na ktorego przyjdzie płacić obligowani po obięciu grontu.
Zgodę jako należy zachować, uszanowanie oyców a oyców miłować ku Synowi y Synowcy pod Grzywnami Dworowi Kościołowi i Gromadzie piętna ... 7o 15.
Na co się nieumiejący pisać znakami Krzyża Sw. przy Jmionach podpisują

/Na ?po/ ten czas Dzierżawią


Iacek Bargieł oyciec +
Antoni Bargieł syn +
Katarzyna Bargiełowa matka +
Tomasz Postawa Woyt ++
Jan Fleytuch Przysiężny +

...
Collatum et Courord ad pracfers Documentum inforys tirnis cum fuo originali de vebo ad verbum fimul e et pro Cantella Antonius Bargiel ojurdem que Suvrefrorum approbatur.
Por alfirium ....................... Dominis Land ................. et Mislenivensis.
Izdebnikus 29 Aprilis 802."

 

 za sulkowice.info