Spotkania w Izbie Tradycji w Sułkowicach


Izba Tradycji jako oddział w strukturach Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach współorganizuje co roku różnego rodzaju imprezy dla czytelników:

- spotkania z pisarzami,
- konkursy,
- prelekcje literackie i historyczne,
- wieczory poetycko ? muzyczne,
- sympozja,
- konferencje,
- wystawy okolicznościowe
- wernisaże promujące twórczość artystów.


Poza tą działalnością w swych progach gości szereg znakomitych wystaw tematycznych związanych z regionem, sztuką i kulturą.